BORSAMIZDA 40 MİLYON AVRO BÜTÇELİ IPARD II KAPSAMINDA 11. BAŞVURU ÇAĞRISI TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
BORSAMIZDA 40 MİLYON AVRO BÜTÇELİ IPARD II KAPSAMINDA 11. BAŞVURU ÇAĞRISI TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Salihli Ticaret Borsası, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) işbirliğinde 40 milyon Avro bütçeli IPARD II kapsamında 11. Başvuru Çağrısı tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.
 
Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme hakkındaki tanıtım seminerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Proje Değerlendirme sorumluları Erman Korkmaz ve Alev Sındır tarafından katılımcılar bilgilendirildi. Gerçekleştirilen Seminere Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Denizbank Salihli Çiftçi Evi Şube Müdür Erkan Başocak, özel kuruluşların yetkilileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.
 
Borsa Başkanı Aksoy, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) işbirliğinde 40 milyon Avro bütçeli IPARD II kapsamında 11. Başvuru Çağrısı açıklanan tebliğ üzerine, üreticilerimize sağlanan % 55-65 hibe desteklerini anlatmak ve bu noktada yatırımcılarımızın önünü açmak için toplandıklarını belirtti. Hibe programları ile birçok başlıkta destekler sunulduğunu vurguladı. Tarıma dayalı ekonominin rekabet gücünün yükseltilmesi, gelir ve istihdam imkânlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi için çok faydalı bir eğitim oldu. Seminere katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. Destek verilecek başlıklar altında; bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması, zanaatkârlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji yatırımları destekleme kapsamında alındığını vurguladı.
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme proje ile çiftlik faaliyetlerimizin çeşitlendirilerek iş geliştirme gücümüzün yükseltilmesi, gelir ve istihdam imkânlarımızın artırılması ve çeşitlendirilmesini, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması amacıyla Avrupa birliği kaynakları ile desteklenen, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması hedeflendiğini vurguladı. Bunların yanında kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesinin de amaçlandığını ifade etti.