Su Testleri

SU ANALİZLERİ

Yerinde numune alma, soğuk zincirde Laboratuara taşıma, portatif cihazlarla sahada ölçüm ve geniş Laboratuar altyapısı ile her türlü ölçüm ve analiz ihtiyacına çözümler üretmekteyiz:

·         Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Yer Alan Tüm Analizler

·         İçme Suyu Elde Edilen veya Ele Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalite Analizleri

·         Arıtılabilirlik Çalışmaları

·         İçme Suyu Analizleri TS 266 kapsamında yer alan tüm analizler

·         Kullanma Suyu Analizleri

·         Kaynak Suyu Analizleri

·         Proses Suyu Analizlerisu analizi

·         Atık su Arıtma Tesisleri İzleme Çalışmaları

·         Yüzey ve Yeraltı Suları Kalite Çalışmaları

·         Mikrobiyolojik Analizler

·         Deniz Suyu Analizleri

·         Havuz Suyu Analizleri

ATIK SU ÖLÇÜMLERİ

Atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının veya prosesten kaynaklanan tehlikeli atıkların, düzenli depolama tesislerine depolanabilme kriterleri sınıfları:

·         İnert Atıksu analizi

·         Tehlikesiz Atık

·         Tehlikeli Atık

ile ilgili olarak elüatta ve orijinal numunede, "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek 11 A" kapsamında yer alan tüm parametrelerin analizleri modern analitik Laboratuarlarımızda yapılmaktadır.

·         Tehlikeli kabul Edilen Atıkların Özelliklerinin EK 5’e göre Tayini

·         Tehlikeli Atıkların, Tehlikeli Atık Eşik Konsantrasyonlarının EK 6’ya göre Belirlenmesi

·         “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek 11 A” kapsamında yer alan tüm parametrelerin analizleri

·         Atıkların Depolanabilme Kriter Analizleri

·         Tehlikeli Atıkların Atık Yakma Tesisine Alınabilmesi İçin Gerekli Analizler

·         Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Yönelik Ölçüm ve Analizler

SU VE ATIK SU ANALİZ DETAYLARI 

Laboratuarımız bünyesinde bulunan Atık su Analiz Birimi’nde evsel ve endüstriyel kaynaklı atık suların analizleri Çevre ve Orman Bakanlığı ve TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu kriterlerine uygun olarak yapılmaktadır. Laboratuarımıza gelen atık sular Laboratuarımız bünyesinde bulunan yüksek teknolojiye ve hassasiyete sahip cihazlar ile deneyimli teknik personel tarafından analiz edilmektedir. Deney sonuçları 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği tablolarında belirtilen sınır değerler ile birlikte verilmektedir. 

 Sulama Suyu Analizleri

 

Yapılacak analizin adı

Birimi

Yöntemi

Elektriksel iletkenlik

micromhos/cm

Kondüktivimetre

pH

 

pH metre

Potasyum (K)

me / lt  

ICP

Kalsiyum (Ca)

me / lt  

ICP veya EDTA ile titrasyon

Magnezyum (Mg)

me / lt  

ICP veya EDTA ile titrasyon

Sodyum (Na)

me / lt  

ICP

Karbonat ve Bikarbonat

me / lt  

H2SO4 ile  titrasyon

Klorür (Cl)

me / lt  

AgNO3 ile titrasyon

Sülfat (SO4)

me / lt  

EDTA ile titrasyon