İştiraklerimiz

            

 

Vali Celalettin GÜVENÇ Toprak, Yaprak, Su ve Gıda Laboratuvarı 

ATBLAB Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı , T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nden 09.07.2012 tarihinde Kuruluş İzin Belgesini, 31.07.2012 tarihinde Çalışma İzin Belgesini alarak faaliyetlerine başlamıştır. 21.07.2014 tarihinde kapsam genişletilerek 580 etken maddede analiz için bakanlıktan çalışma izni alınmış; 12.08.2013 tarihinde TURKAK tarafından EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir. ATBLAB Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı 600’ ün üzerinde pestisit etken madde, yüksek polarlı pestisitler, ditiyokarbamat ve nitrat, analizlerini gerçekleştirmektedir.

Vali Celalettin Güvenç Toprak, Yaprak, Su Laboratuvarı Ltd. Şti. bünyesinde bulunan gıda laboratuvarımız yaş meyve ve sebzede pestisit kalıntı ve nitrat analizleri yaparak sektörde kaliteyi yükseltmeyi amaçlamaktadır. Laboratuvarımız tecrübeli kadrosu ve gelişmiş cihazları ile güvenilir, hızlı ve gizlilik esasına önem veren hizmet sunmaktadır.

Gıda Laboratuvarının yanı sıra Toprak-Yaprak-Su Analiz Laboratuvarıda yer almaktadır. Toprak numunelerinde yapılan analizler sonucunda elde edilen değerler göz önüne alınarak, çiftçimizin bilinçli tarım yapması amacıyla gübreleme tavsiyesi verilmekte, bu tavsiyeler yapılırken mikro besin elementlerinin miktarı da dikkate alınmalıdır

http://www.atblab.com.tr

 

Borsamız, 2005 yılında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve 137 oda ve borsanın ortaklığı ile kurulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş'ne (GTİ) ortak olmuştur. Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş (GTİ)  “yap-işlet-devret” modeli çerçevesinde sınır kapılarını modernize etmektedir.

Modernize Edilen Sınır Kapıları

Habur Sınır Kapısı,
Cilvegözü Sınır Kapısı,
Sarp Sınır Kapısı,
Hamzabeyli Sınır Kapısı,
Kapıkule Sınır Kapısı.

 “Yap-İşlet-Devret” modeli ile kara sınır kapılarının modernizasyonunun Türkiye’de ve Dünyada ilk ve tek uygulayıcısı olan GTİ, projelerine Türkiye’deki diğer sınır kapıları ile hız kazandırmaktadır. 

Yolcuların her türlü ihtiyacına cevap vermekte olan yiyecek-içecek mekanları, bankalar, hediyelik eşya ve gümrüksüz satış mağazaları en modern şekilde hizmet vermektedir. Bu çerçevede, GTİ tarafından sadece ticari alanlar işletilmekte olup, gümrük ve pasaport kontrolu gibi her türlü idari işlem ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmaya devam etmektedir.

Yenileme kapsamında; idari ve ticari binalar, giriş-çıkış kontrol üniteleri, arama hangarları, kaçak eşya depoları, peronlar, kantarlar, sosyal tesisler, TIR park alanları inşa edilmiştir. X-ray araç tarama sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, kapalı devre kamera ve güvenlik sistemleri en modern halleriyle uygulanmıştır. Bu yatırımların tamamı GTİ'nin öz kaynaklarından karşılanmıştır.

Modernizasyon projelerinin yüksek finansman yükünü üstlenmekle beraber, ekstra vergi geliri de yaratan GTİ, sınır kapılarındaki verimliliği arttırarak dış ticaretin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Sınır kapılarında saatler süren beklemeler dakikalara inmiş ve kilometreleri bulan araç kuyruklarının önüne geçilmiştir. Araç ve yolcu geçiş süreleri dört kat hızlanmış olup, yılda 3,5 milyon araca ve 10 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verilmektedir.

http://www.gtias.com.tr


                                                                                           

 

BALO, lojistik sektörüne demiryolu ağırlıklı intermodal taşımacılık hizmeti sunmaktadır. 2011 yılında Türkiye’nin çatı sivil toplum örgütü olan TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin öncülüğü ve katılımında, Türkiye’nin birçok yöresinden, oda, borsa ve organize sanayi bölgelerinin iştiraki ile 94 ortakla kurulmuş ve yapılan sermaye artırımı ile birlikte 2014 yılından itibaren 118 ortağa ulaşmıştır.

UTIKAD Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğinin de ortağı olduğu şirketimiz BALO’nun kurumsal yapılanma hazırlıkları 2012 yılında gerçekleştirilmiş ve 2013 yılında lojistik sektöründe yer alan nakliyeci ve forwarder firmalara blok tren ile yük taşımacılığı hizmetini sunmaya başlamıştır. BALO, Türkiye sanayici ve ticaret adamlarının lojistik sektörüne önemli bir yatırımıdır. 

Uluslararası Tarifeli BALO Blok Trenleri ile daha çok proje bazlı veya kontrat lojistiği olarak dönemsel gerçekleştirilen demiryolu taşımacılığını, konteyner-vagon yatırımları ile olağan ve sürekli bir hizmet haline getirilmiştir.

           Anadolu-Avrupa arasında haftada 3 karşılıklı blok tren çıkarılmakta ve haftanın her günü sevkiyat hedeflenmektedir. Doğu Avrupa için Macaristan’daki Sopron terminaline, Kuzey Almanya ve Benelux ülkeleri için Duisburg ve Orta Almanya için Ludwigshafen terminalleri ile Güney Almanya’da Giengen terminaline ulaşılmakta ve Duisburg-Tekirdağ arasında ihracatta 6 gün ve ithalatta 5 gün transit süre ile çalışılmaktadır.

             BALO lojistik sektörüne navlun, hacim, ekipman, transit süre ve izlenebilirlik avantajları ile nötr bir operatör olarak katkı sağlamakta; özellikle çevreci, ekonomik, dakik ve güvenli bir sistem olarak sürdürülebilirlik beklentisini desteklemektedir.


http://www.balo.tc

 

 

 

        

            Depolamaya uygun nitelikteki hububat, bakliyat, pamuk, tütün, fındık, yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, şeker gibi standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin standartları belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullarda lisanslı depo işletmelerine ait depolarda depolanmasını ve bu ürünlerin ticaretinin yine bu işletmeler tarafından düzenlenen ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasını amaçlayan 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 17/02/2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

http://elidas.com.tr

 

 

 

 

 

          Türkiye Ürün İhtisas Borsası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 53. maddesi, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tabi olarak faaliyette bulunmak üzere, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi üzerine 06 Nisan 2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 08.06.2018 tarihinde kurulmuştur.

            TÜRİB’in başlıca amacı ve faaliyet konusu; “5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktır.” TÜRİB özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir.

        Türkiye Ürün İhtisas Borsamız 25.000.000,00 TL gibi büyük bir bütçe ile kuruldu. Ülkemiz ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmak amacıyla bu önemli yatırımı TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde gerçekleştirdik. Bu yatımla birlikte Elektronik Ürün Senetlerine (ELÜS) ilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirebileceğiz.

                                         TÜRİB - Türkiye Ürün ve İhtisas Borsası A.Ş. (turib.com.tr)

 

 

ÜPAK

 

      “ÜRÜN PİYASASI ARACI KURUMU” (ÜPAK) kurulması kapsamında merkezi ÜPAK ortaklık yapısına 150.000,00 TL (YÜZ ELLİ BİN TL) sermaye ile katılım sağlanmış olup Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde; takas, operasyon ve bilgi işlemleri oluşturularak “ÜRÜN PİYASASI ARACI KURUMU” (ÜPAK) kurulması ile ikinci aşamada kurulacak ÜPAK’ın yerel/bölgesel ÜPAK’lara alt yapı hizmeti sağlamasıdır.