Yaprak Testleri

Yaprak örneği nasıl alınmalıdır?

1.    Alınan yaprak örneklerinin tür ve çeşit özellikleri aynı olmalıdır. Karışık olarak örnek alınmamalıdır.

2.    Özellikle meyve ağaçları bir bahçede farklı yaşlarda bulunabilir. Örneğin 5 ile 25 yaşındaki ağaçların yaprakları karıştırılarak örnek alınmamalıdır. Aynı yaş guruplarındaki ağaçlardan örnek almaya özen gösterilmelidir.

3.    Alınan yaprak örnekleri tarla, bahçe veya ağaçları temsil etmelidirler. Örnekleme alanının toprak ve bitkilerinde farklılıklar varsa örnekler bu alanları temsil edecek şekilde ayrı ayrı alınmalıdır.

4.    Yapraklar günün herhangi bir zamanında alınabilir. Bununla birlikte yaprakların ıslak olmamasına dikkat edilmelidir.

Meyvelerde Yaprak Örneği Alma Zamanı ve Şekliyaprak analizi

Bahçe içerisinde Z veya X şeklinde yürüyerek ve bir ağaç atlanarak omuz hizasındaki o yıla ait gelişimini tamamlamış genç sürgünlerden ve ağacın dört bir tarafından alınmalıdır.

Elma Kayısı, Erik, Şeftali, Badem, Armut, Kiraz Ve Vişnede Yaprak Örneği Alma  Aynı yıl içerisinde süren sürgünlerin orta kısmında gelişmesini tamamlamış yapraklar ağacın dört yönünden olmak üzere ve her ağaçtan 4-8 yaprak sapları ile birlikte alınır. Örnek alınacak ağaç sayısı yeterli ve toplam örnek sayısı 50-100 adet olmalıdır. Örnek alma zamanı Temmuz-Ağustos aylarıdır.

Ceviz: Çiçeklenmeden 6-8 hafta sonra, olgunlaşmış sürgünlerden bileşik yaprağın ortasındaki yaprakçık çifti alınır. Ağacın dört yönünden olmak üzere 20-25 ağaçtan 30-35 adet örnek alınmalıdır.

Bağ: Çiçeklenme dönemi sonunda, meyve salkımlarına bitişik yaprakların sapı ve gelişme mevsimi ortasında lateral sürgünler üzerindeki en genç olgun yapraklardan toplam 50-100 arası örnek alınır.

Çilek: Gelişme dönemi ortasında gelişmesini tamamlayan genç yapraklardan 30-50 adet örnek alınır. yaprak analizi

Domates:

Domates ( tarla ): Çiçeklenmeden önce ya da ilk çiçeklenme sırasında büyüme ucundan itibaren 3. Ya da 4. yaprak olacak şekilde 20-25 yaprak örnek olarak alınır.

Domates ( sera ): Meyve bağlama öncesinde ya da sırasında genç bitkilerde: 2. ve 3. salkımlara bitişik yapraklar; yaşlı bitkilerde: 4. ve 6. salkımlardaki yapraklar olmak üzere toplam 20-25 adet alınır.

Hıyar Biber ve Patlıcanda: Birinci döldeki meyveler kendini göstermeye başladığı zaman yaprak örneği alınmalıdır. Büyüme tepesine en yakın normal iriliğini almış gelişmesini tamamlamış genç yaprak örnek almaya uygundur. Bir bitkiden 1-2 yaprak olmak üzere toplam 50 adet yaprak örneği alınmalıdır.

Fasulye: Bitkiler fide döneminde ise tüm toprak üstü bölümü 20-30 adet bitki olmak kaydıyla alınmalıdır. Ayrıca ilk çiçeklenme döneminde ise bitkinin tepesinde tamamen gelişmiş 2-3 yaprak bir bitkiden olmak kaydıyla 20-30 adet yaprak örneği alınmalıdır.

Marul ve Ispanakta: Bitkiler gelişme döneminin ortasındayken olgunlaşmış en genç yaprak alınmalı, analiz için 35-40 örnek alınmalıdır.

Şeker Pancarı: Yetiştirme sezonu ortasında, merkezde en genç yaprak ile dışta en yaşlı yapraklar arasında kalan tamamen gelişmiş ve olgunlaşmış toplam 30-40 adet yaprak örneği alınmalıdır. Alınan yaprak örnekleri delikli naylon torba veya bez torbaya konularak, ağzı bağlanmalıdır.

Örneklerin Etiketlenmesi ve Laboratuvara Gönderilmesi: Toprak ve yaprak örnekleri delikli naylon torbalara alındıktan sonra; "örneğin alındığı tarla veya arazi sahibinin adı, örneğin alındığı tarih ve yeri" belirten iki adet etiket yazılarak biri torbanın içine atılır, diğeri ise torbanın ağzına bağlanır. Yapraklardan alınan örnekler serin ortamda ve en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır. Aynı gün laboratuara gönderilemeyen örnekler buzdolabında kısa bir süre için saklanmalıdır. Toprak analizleri ise 3-4 yılda bir tekrarlanmalıdır.

Ç.Ü. Tarımsal Yayım, Arş. ve Uyg. Merk.Müd.
Prof.Dr. Yaşar GÜRGEN

Telefon ve Faks: 0 322 338 67 46
Web: http://www.cu.edu.tr/merkezler/tyhm

Bitki Analizleri Ve Yöntemleri 

 

Yapılacak analizin adı

Birimi

Yöntemi

Toplam Azot

%

Kjeldahl  metodu

Fosfor (P)

%

Yaş yakma (ICP)

Potasyum (K)

%

Yaş yakma (ICP)

Kalsiyum (Ca)

%

Yaş yakma (ICP)

Magnezyum (Mg)

%

Yaş yakma (ICP)

Bor (B)

ppm

Yaş yakma (ICP)

Demir (Fe)

ppm

Yaş yakma (ICP)

Çinko (Zn)

ppm

Yaş yakma (ICP)

Bakır (cu)

ppm

Yaş yakma (ICP)

Mangan (Mn)

ppm

Yaş yakma (ICP)