Üye Memnuniyet Politikamız

Yasal yükümlülüklerimizin yanında üyelerimizden gelen tüm geri bildirimleri, personelimizin katılımıyla, yasal şartlara ve odamızın yönetim politikalarına uyumlu olacak şekilde, gizlilik prensiplerine bağlı kalarak, mümkün olan en kısa sürede değerlendirmek, çözmek ve geri bildirimleri yapmak,

  • Borsamızda, müşteri ve sunulan hizmetlere odaklanmış “işletme” yaklaşımı oluşturmak
  • Tüm üyelere eşit yakınlıkta hizmet sunmak
  • Planlı üye toplantıları, araştırma ve anketler ile üyelerin talepleri ve şikayetleri konusunda bilgilenmek
  • Borsamıza bildirilen şikayetleri kurumumuzun ilgili seviyelerinde değerlendirmek, çözmek ve üye memnuniyetini sağlamak
  • Hizmet kalitesini yükseltmek, üye memnuniyetini ve toplumsal memnuniyeti artırmak Yasal yükümlülüklerin yanında toplumsal yükümlülükleri de dikkate alarak hizmet alanımızı yasaların bize vermiş olduğu sınırlar çerçevesinde genişletmek