Üyelik İşlemleri

Salihli Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsi geçen belgeleri tamamlayarak Muamelat Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler

Ticaret veya Esnaf Sicili Gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada sicil tasdiknamesi,
Noter tasdikli imza beyannamesi,
Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği ( Vatandaşlık numarası ile)
İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,
Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,
Beyanname, Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu.
Sermaye miktarına göre peşin kaydiye ücreti.

 


Tüzel Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler

Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği,
Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,
Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı örneği,
Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafları,
Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
Ortakların (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı fotokopisi,
Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,
Beyanname, Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu.
Sermaye miktarına göre peşin kaydiye ücreti.