Kuruluş Amacımız (Misyonumuz)

Hizmet kalitemizi artırarak, hizmet araçlarımızı geliştirerek, daha kapsamlı, çözüm üreten, ilçemizin gelişmesine ve üreticimizin ilerlemesine katkı sağlayacak projeler üretmek, uygulamak.

• Yasal hizmetleri kesintisiz ve yüksek kalitede sunmak bunun ile birlikte üyelerimizin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak.
• Üreticilerimizin eğitimi ve gelişimi için gerekli olan tüm çalışmaları gerçekleştirmek.
• Doğru ürünü, doğru şartlarda yetiştiren, kaliteli, verimli üretim yapan, ürününü hak ettiği fiyata pazarlayabilen, talep yaratan ürünler yetiştiren üreticiler oluşturmak.
• Üretici ve üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli eğitim ve seminer vermek.
• Üründe arz talep dengesini sağlayabilen, geleceği gören üreticiler ve yetiştiricilerin sürekliliğini sağlamak.
• Gelişmeleri ve değişiklikleri gören, yenilikleri takip eden ve uygulayan bir borsa olarak üyelerimize fayda sağlamak öncelikli görevimizdir.
• Satış salonu kurmak, arz ve talebin buluşması ile gerçek piyasa fiyatlarının oluşmasına zemin hazırlamak, kaliteli etkin bir rekabet ortamı yaratarak tarım ürünleri piyasasının gelişimine ve bölgemiz, şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunmak. Bölgenin ürünlerinin değer kazanması için çalışmaları yapmak.
• Hem alıcıyı hem de satıcıyı korumak.
• Üyelerin haklarının ve çıkarlarının korunması; düzenli ve sürekli üye toplantıları, meslek komiteleri toplantıları, meclis toplantıları ile üyelerin talepleri ve şikayetleri konusunda bilgilenmek, alınan bilgiler