BORSAMIZ ORGAN SEÇİMLERİ HK.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince yapılacak olan organ seçimlerinin tarihleri Borsa Yönetim Kurulunca belirlenmiş ve bu tarihler, Salihli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca onaylanarak kesinleşmiş bulunmaktadır.

Onaylanan programa göre, 01 Ekim 2017 Pazar günü, 09.00 – 17.00 saatleri arasında; Borsa Meclis asil ve yedek üyeleri seçimleri, 10 Ekim 2017 Salı günü, 10.00 – 16.00 saatleri arasında ise; Borsa Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Birlik Genel Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimleri yapılacaktır. 

Organ seçimlerimizle ilgili duyuru metni, seçim takvimi ve meslek grupları tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

Salihli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının Seçim Duyuru Metni

SECIM TAKVİMİ