SALİHLİ TİCARET BORSASI ÜYELERİNİN VERGİ MÜKELLEFİYETLERİNE İLİŞKİN BORSA KAYITLARINI KONTROLE DAVET

SALİHLİ TİCARET BORSASI

ÜYELERİNİN VERGİ MÜKELLEFİYETLERİNE İLİŞKİN BORSA KAYITLARINI KONTROLE DAVET

 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84 üncü maddesi gereğince Oda ve Borsaların organ seçimleri 2017 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gerekmektedir.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 83.maddesi uyarınca Borsa Meclis Seçimlerine seçmen olarak katılabilmek veya bu organlara seçilebilmek için Ticarî ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin Borsamızdaki vergi kayıtlarını kontrol ederek hatalı kayıtları düzeltmeleri gerekmektedir. Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Borsa kayıtları mesai saatleri içerisinde ilan tarihinden (22 Ağustos 2017) itibaren,  05 Eylül 2017 Salı günü mesai saati sonuna kadar incelemeye açık olacaktır. Düzeltmeler üyelerin ilgili kurumdan belge getirmesi suretiyle yapılacaktır. Süresinde başvurulmaması nedeniyle kayıtların düzeltilememesi halinde borsa kayıtlarının doğruluğunun üye tarafından kabul edilmiş sayılacağı duyurulur.

 

SALİHLİ TİCARET BORSASI